Vad är 3D-utskrift?

 Vi gör 3D-utskrifter tillgängligt för alla!

3D-utskrifter börjar i ett CAD/3D-program genom att man där skapar det 3-dimensionella föremål man vill skriva ut. Utskriften sedan möjliggörs med hjälp av en 3D-skrivare som i skikt printar den aktuella utskriften, lager för lager och i de mest varierande material, allt från plast till metall. I praktiken en skrivare som istället för att bara skriva ut en tvådimensionell bild faktiskt skapar en tredimensionell.

Dagens moderna 3D-skrivare möjliggör snabba, professionella och kostnadseffektiva utskrifter av prototyper, design och till och med färdiga produkter. Tekniken har funnits i över 25 år men det är först på senare år som utvecklingen av 3D-designprogram och skrivarna gjort det möjligt för många att utnyttja de oanade möjligheter som detta innebär.  Användningsområdet är obegränsat!

Välkommen till vår 3-dimensinella värld!