Användare

Användare av 3D-utskrifter varierar, här finns bland annat;

 • Konstruktörer
 • Designers
 • Arkitekter
 • Byggföretag
 • Fordonsindustrin
 • Flygindustrin
 • Mekaniska verkstäder
 • Sjukvård
 • Skolor
 • Geologer
 • Historiker
 • Privatpersoner
 • och många, många fler...

 Vadbspöasdjlaäsejfäpöasjfdöutskrifter varierar, här finns