Om 3D Dynamic Printing

 Vi gör 3D-utskrifter tillgängligt för alla!
 

3D Dynamic Print är ett företag som är inriktat på framförallt 3D-utskrifter och är baserat i Västernorrland (Sundsvall/Härnösand) med ett huvudsakligt mål att erbjuda den absolut bästa, lokala servicen.

Tillgängligheten är många gånger avgörande och där tror vi att 3D Dynamic Print kan erbjuda en överlägsen service. Vår styrka ligger i att vi är ett litet, flexibelt företag men med stora tekniska resurser. Det gör att vi snabbt och kostnadseffektivt kan hjälpa er med en lösning oavsett om det bara är en enkel förstudie med en 3D-utskrift i en färg eller en komplex pre-production-design i upp till 180 000 olika färger. Vi tror oss helt enkelt kunna göra det snabbare, bättre och mer kostnadseffektivt än andra.

Vi kan självklart också erbjuda ”vanliga” pappersutskrifter och visualiseringsfiler av 2D och 3D objekt.

Våra arbetsredskap

Exempel, mjukvara

  • Autodesk 123D (enklare 3D)
  • Inovate (avancerad 3D),
  • 3D-Edit Pro 
  • MakerWare 

Exempel, hårdvara

  • Zprinter 450 (PP), 180 000 färger, byggkammare för objekt upp till 254x203x203 mm (för större objekt printar vi flera delar och sammanfogar), HP composite
  • MakerBot Replicator (FDM/FFF), utskrift i en eller två färger, 15-tal olika färgalternativ, byggkammare för objekt upp till 280x150x150 mm, ABS- eller PLA-plast 

 Välkommen till vår 3-dimensionella värld!