Användningsområden

 Exempel på användningsområden där 3D-utskrifter öppnar för helt nya och effektivare möjligheter;

• ”Rapid prototyping” för förstudie, verifiering och pre-production inom all typ av konstruktion och produktutveckling
• Underlag för utvärdering i fokusgrupper, företagsledning, teknikråd etc.
• Fysisk visualisering av arkitektoniska föremål så som byggnader, konstruktioner, inredning etc.
• Geotekniska/topografiska visualiseringar samt utskrift av trädgård- och/eller landskapsarkitektur
• Historia, bevara gamla byggnader som modeller, antika föremål
• Utbildning underlättas nästan alltid då fysiska föremål ökar förståelsen för form och funktion
• Tillverkning av komplicerade komponenter i små serier
• Individanpassade hjälpmedel
• Hobby, delar till RC-modeller, modelljärnväg, entusiastfordon, motorsport, skalamodeller
• Personliga-3D utskrifter till dig själv eller som gåva, t.ex. ett husdjur, designföremål, ditt favoritfordon eller rent utav dig själv eller ditt företags lokal eller logotyp
• Och mycket, mycket mer...