3d-print avgörande i unik lösning för blodtransfusion

16.04.2014 09:43

Av Mattias Kristiansson, 3DP.se

Det brittiska produktutvecklaren Brightwake och University of Strathclyde i Glasgow har med hjälp av 3d-printteknik utvecklat en ny typ av lösning för rening och transfusion av patientens eget blod, så kallad autotransfusion. Lösningen heter Hemosep och tar till vara på patientens blod från större...

Läs hela artikeln på https://3dp.se/3d-print-avgorande-i-unik-losning-for-att-rena-blod/