Lyckade tester av printade näthinneceller

13.01.2014 09:51
 

av Johan Pettersson, 3DP.se.

Forskare vid Universitetet i Cambridge har lyckats skriva ut celler från näthinnan av mogna celler från centrala nervsystemet. Cellerna som tagits från råttor har visat sig överleva och fortsätta växa efter processen att skrivas ut med hjälp av en bläckstråleskrivare.

- Vår studie visar för första gången, att celler som härrör från det mogna centrala nervsystemet, ögat, kan skrivas ut genom att använda en piezoelektrisk bläckstråleskrivare. Även om våra resultat är preliminära och mycket mer arbete krävs, är målet fortfarande...

Läs hela artikeln på https://3dp.se/lyckade-tester-av-printade-nathinneceller/