Exempel på vad vi kan skriva ut

<< 1 | 2 | 3 | 4

3D-utskrifter inte längre bara för "de stora"

Vi gör 3D-utskrifter tillgängligt för alla!

Många företag ser en stor möjlighet till effektivisering genom att kunna använda sig av 3D-utskrifter inom förstudie, design- och funktionsverifiering, pre-production etc., både genom att sänka kostnader men framförallt snabba på processen. Men kostnaden och resursåtgången motiverar sällan investering i egen professionell utrustning och personal, framförallt inte för mindre företag. 

Men också för privatpersoner finns många användningsområden men hobbyskrivarna är fortfarande relativt dyra och komplicerade så det kan vara svårt att motivera investeringen och arbetsinsatsen för att bara skriva ut några clips till entusiastbilen, Domkyrkan i Uppsala till modelljärnvägen eller landningsstället till RC-helikoptern.

3D Dynamic Printing har dock lösningen på detta. Vi gör det möjligt genom ett modernt system för kostnadseffektiv 3D-utskrift - vi erbjuder tillgängligheten men man slipper investeringen.

Oavsett om det gäller en förstudie, design- och funktionsverifiering, design, modeller pre-production eller till och med slutproduktion i mindre serier så har 3D Dynamic Printing en lösning för Er. Detta såväl om ni själva skapar 3D-ritningar i egna CAD-program (vi kan hantera de flesta filformaten) och bara behöver hjälp med en utskrift, eller om ni vill ha hjälp med scanning eller design från scratch så är 3D Dynamic Printing er givna partner. Vi jobbar i de modernaste och snabbaste programmen och med de effektivaste skrivarna vilket gör att tidsåtgången från projektstart till dess att ni har er 3D-utskrift i handen minimeras och ligger normalt inom ett par dagar.

För ytterligare information om vad vi kan erbjuda samt för materialkonsultation, priser och leveranstider, kontakta oss via e-post eller telefon.

Välkommen till vår 3-dimensionella värld!

 
 

Exempel på användningsområden för utskrifter från 3D Dynamic Printing

• ”Rapid prototyping” för förstudie, verifiering och pre-production inom all typ av konstruktion och produktutveckling
• Underlag för utvärdering i fokusgrupper, företagsledning, teknikråd etc.
• Fysisk visualisering av arkitektoniska föremål så som byggnader, konstruktioner, inredning etc.
• Geotekniska/topografiska visualiseringar samt utskrift av trädgård- och/eller landskapsarkitektur
• Historia, bevara gamla byggnader som modeller, antika föremål
• Utbildning underlättas nästan alltid då fysiska föremål ökar förståelsen för form och funktion
• Hobby, delar till RC-modeller, modelljärnväg, entusiastfordon, motorsport, skalamodeller
• Tillverkning av komplicerade komponenter i små serier
• Individanpassade hjälpmedel
• Personliga 3D-utskrifter till dig själv eller som gåva, t.ex. ett husdjur, designföremål, ditt favoritfordon eller rent utav dig själv eller ditt företags lokal eller logotyp.